Bestil tid til måling

Få det optimale ud af dit ventilationsanlæg. Vi tilbyder 4 forskellige målinger: 

Radon og fugt: Vi kan komme ud og opsætte specielt udstyr som overvåger jeres Radon og fugt niveau over 2-3 døgn. Derefter kan vi udfærdige en rapport med grafer, som viser hvornår og hvor meget det stiger på døgnet.

Lydmålinger: Vi kan også komme ud og foretage lydmålinger af jeres ventilation anlæg.

Luftmålinger: Vi kan også tjekke om jeres anlæg leverer de korrekte luftmængder som er nødvendigt for jeres behov

Indregulering: vi kan indregulere alle typer anlæg. Det er vigtigt at få indreguleret jeres anlæg, så det er balanceret i forhold til strømforbrug og træk gener. Det vil også resultere i en optimal udnyttelse af jeres anlæg. Når vi er færdige med målingen, får I en indregulerings rapport. Vi udfører også målinger på duka, 1-rums ventilatorer og andre mærker.